EN DE

Transferové ceny

Nad rámec běžného daňového poradenství poskytuje naše společnost také služby v oblasti převodních cen. Na základě našeho dlouholetého know-how v této oblasti a s využitím databáze TP Catalyst připravujeme pro naše klienty podklady v oblasti převodních cen, a to včetně přípravy Dokumentací k převodním cenám dle Směrnic OECD. Zároveň poskytujeme podporu při jednání se správcem daně, která se týkají této, v současnosti často ověřované, oblasti.

Napište nám