EN DE

DPH

Naši specialisté poradí v oblasti daně z přidané hodnoty, jak v rámci české legislativy, tak i s ohledem na aplikaci právních předpisů Evropské unie.

V oblasti DPH nabízíme zejména následující služby:

  • registrace k DPH tuzemských i zahraničních subjektů,
  • sestavení a podávání daňových přiznání k DPH, souhrnných a kontrolních hlášení,
  • sestavení a podávání hlášení intrastat,
  • vypracování projektů v rámci dodavatelsko-odběratelských řetězců – VAT Guide,
  • zastupování zahraničních subjektů při vrácení DPH,
  • zastupování klientů před finančním a celním úřadem,
  • posouzení jednotlivých transakcí z hlediska DPH.

AMAVAT

Jsme součástí projektu HLB pro klienty, kteří pro distribuci svého zboží využívají AMAZON.  Ve většině případů tak vzniká povinnost registrovat se k DPH a podávat přiznání v cizí zemi. Skupina AMAVAT a její členové zajistí registraci a podávání přiznání k DPH v zemích, kde AMAZON poskytuje svoje distribuční služby (více na www.amavat.cz).

European VAT Club

Od roku 2005 jsme členy European VAT Club, asociace nezávislých DPH specialistů (www.vatclub.com). Tato organizace vznikla již v 70. letech minulého století a věnuje se výhradně problematice daně z přidané hodnoty. Zástupci PROXY, a.s. se pravidelně účastní konferencí pořádaných členy klubu, diskutují a sdílí názory s dalšími 23 členskými zeměmi při řešení mezinárodní problematiky DPH.

Napište nám