EN DE

Mzdové účetnictví

Pro oblast mzdového účetnictví je našim klientům k dispozici tým kvalifikovaných mzdových účetních. Naše mzdové účetní převezmou kompletně mzdovou agendu klienta a nadále spravují všechny náležitosti související s pracovními smlouvami, přijetím i odchody zaměstnanců, s výpočtem mezd i odvodů daní a příspěvků na sociální a zdravotní pojištění.

Nabízíme zplnomocnění našich mzdových účetních, kteří jsou tak sami v kontaktu s finančními úřady, sociálními úřady, zdravotními pojišťovnami a dále vyřizují i veškeré formality spojené se statistikou, s úřady práce, exekutory atd.

Oblast mzdového účetnictví jsme schopni rozšířit i o část personalistiky, tj. poradenství při zpracování pracovních smluv, řešení pracovně-právní problematiky, vyřízením pracovních povolení pro cizince i zajištění formulářů pro sociální zabezpečení cizinců apod., ve spolupráci s advokátní kanceláří a HR.

K našim službám v oblasti mzdového účetnictví patří zejména:

 • kompletní převzetí mzdové evidence do účetního softwaru HELIOS v PROXY, a.s.,
 • přihlášení zaměstnanců na sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny atd.,
 • vyřízení odhlášení zaměstnanců při jejich odchodu,
 • zpracování mzdové evidence včetně všech souvisejících výkonů,
 • sestavení různých reportingů a sestav pro klienta (přehledy mzdových nákladů, dovolených, příspěvků na životní a penzijní pojištění, přehledy o benefitech apod.),
 • vyplnění požadovaných statistických výkazů,
 • součinnost s exekutory
 • vystavení výplatních pásek ve formě zajišťující ochranu osobních údajů, příp. zasílání jejich elektronické verze za zvláštního bezpečnostního režimu,
 • na přání klienta pro zvláštní utajení o výši mezd nabízíme klientům převod všech plateb a mezd z vlastního bankovního podúčtu PROXY, a.s.,
 • příprava převodních příkazů do banky,
 • zpracování ročních zúčtování daně, evidenčních listů,
 • speciální poradenství při auditech mzdové oblasti klienta,
 • průběžné poradenství v oblasti mzdového účetnictví,
 • poradenství při pracovně právní problematice (ve spolupráci se spolupracující právnickou kanceláří).
Napište nám