EN DE

Auditorské služby

Auditorské služby jsou poskytovány v samostatné společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., která se zaměřuje výhradně na audity, prověrky historických finančních informací a provedení dohodnutých postupů.

K našim službám v oblasti auditu patří zejména:

 • povinný (statutární) i dobrovolný audit účetních závěrek,
 • ověřování konsolidovaných účetních závěrek,
 • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek,
 • auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích, ověřování vybraných informací pro banky a regulační orgány a pro výběrová řízení),
 • ověřování skupinových konsolidačních výkazů („reportovací balíčky“) založené na rakouských nebo německých účetních pravidlech, IFRS a US GAAP,
 • ověřování účinnosti a efektivity vnitřního kontrolního sytému,
 • ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací,
 • provádění ostatních procedur dohodnutých s klientem.

Dále nabízíme související služby:

 • školení na míru,
 • účetní poradenství v oblasti českého účetnictví
 • účetní poradenství v oblasti IFRS (včetně převodů na IFRS)
 • poradenství při podnikových kombinacích,
 • poradenství v oblasti vnitřního kontrolního systému,
 • součinnost při přípravě na audit za účelem eliminace vznikajících vícenákladů účtovaných auditory.

Auditorské služby jsou pro naše klienty zajišťovány pod dohledem zkušených auditorů, kteří jsou odborníky ve svém oboru. Naší snahou je poskytovat klientům kvalitní služby tak, aby např. audit účetní závěrky pro tyto neznamenal pouze splnění zákonné povinnosti, ale aby klienti v nás získali odpovědného obchodního partnera, na kterého se mohou kdykoli obrátit. Náš odpovědný přístup je spojen s dodržováním auditorských předpisů, se zachováváním důvěrnosti obdržených informací a respektováním principů a požadavků stanovených etickým kodexem.

Napište nám