EN DE

Daň z příjmů

K základům daňového poradenství patří komplexní služby v oblasti zdanění právnických a fyzických osob, řešení daňové problematiky včetně zpracování stanovisek, daňových analýz, transformací, zpracování daňových přiznání ke všem druhům daní i následné zastupování před finančními úřady.

Díky mezinárodnímu zázemí v řetězci HLB jsme schopni poskytnout odpovídající mezinárodní daňové poradenství, zejména se zohledněním smluv o zamezení dvojího zdanění, judikatury Soudního dvora EU i aplikace lokálních daňových zákonů při řešení mezinárodního daňového plánování.

Pro právnické osoby nabízíme:

  • sestavení daňových přiznání,
  • komunikaci s finančním úřadem, zastupování a podpora při daňových kontrolách,
  • průběžné daňové poradenství dle zadání klientů,
  • mezinárodní zdanění.

Pro fyzické osoby nabízíme:

  • sestavení daňových přiznání,
  • poradenství při zdanění jejich případných celosvětových příjmů, 
  • poradenství pro expatriates, zahraniční management pracující v České republice, vědce i pro české pracovníky, kteří jsou vysláni do zahraničí,
  • poradenství při mezinárodním pronájmu pracovní síly vč. zohlednění všech daňových předpisů EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení,
  • komunikaci s finančním úřadem, podpora a zastupování při daňových kontrolách.
Napište nám