EN DE

O firmě

Váš dlouholetý osobní poradce v oblasti účetnictví a daní.

zemí 153 poboček 745 zaměstnanců 27485 pozice na globálním trhu 12

HLB PROXY patří již tradičně od doby svého založení k předním poradenským kancelářím v České republice. PROXY, a. s., byla založena již v roce 1991 a poskytuje služby na poli daňového poradenství, účetnictví, mzdové evidence a dalšího specializovaného poradenství.

V roce 1994 jsme rozšířili své služby do dalších regionů, a to otevřením kanceláře v Českých Budějovicích.

Vzhledem ke stálému rozšiřování našich služeb a permanentnímu růstu, kterého v posledních 15 letech dosahujeme, jsme otevřeli 1. 4. 2019 novou pobočku v Klatovech.

Nejen z důvodu stále se zpřísňujících auditorských předpisů v oblasti nezávislosti auditora jsme v roce 1997 přesunuli auditorskou činnost do společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o. Tato společnost se věnuje výhradně auditorské činnosti a službám s auditem souvisejícími. Rovněž tým auditorské společnosti tvoří nezávislé vedení a spolupracovníci, věnující se výhradně auditu.

HLB PROXY byla od svého počátku orientována na zahraniční (tehdy především německy mluvící) klientelu, zejména na investory vstupující počátkem 90. let na český trh. Už v této době tvořily až 98 % všech našich klientů právě společnosti se zahraniční majetkovou účastí, mezinárodní koncerny a jejich stálé provozovny v České republice. Tento podíl nám zůstal prakticky do dnešní doby, kdy došlo k naprosté internacionalizaci celého světového obchodu.

K podpoře právě kvalifikovaného poradenství pro mezinárodní klientelu se PROXY stala v roce 2004 součástí mezinárodní asociace poradenských firem HLB se sídlem v Londýně.

V obou našich společnostech pracuje v současné době téměř 80 zaměstnanců, kteří se zabývají finančním a mzdovým účetnictvím, daňovým poradenstvím a auditem. Významný počet našich konzultantů vlastní osvědčení daňových poradců nebo auditorů. Naše spolupracovníky si vybíráme tak, abychom byli schopni poskytovat kvalifikované poradenství nejen v českém, ale zejména anglickém a německém jazyce.

Napište nám