EN DE

Tax Fresh 04/2018

Uvnitř tohoto čísla: evidence skutečných majitelů, nová oznamovací povinnost u plateb do zahraničí

Tax Fresh 04/2018

v posledním čísle letošního Zpravodaje si vás dovolujeme upozornit na novinky, které byly schváleny nebo rozhodnuty před koncem roku. Jedná se např. o zápis do Evidence skutečných majitelů, Country-by-Country Reporting nebo novou oznamovací povinnost, týkající se příjmů vyplácených do zahraničí, ale od daně na území ČR osvobozených. K čemu naopak nedošlo, tak tím je schválení vnitrostátního systému reverse-charge (přenesení daňové povinnosti z dodavatele na odběratele).

Napište nám