EN DE

Podmínky užívání

Společnost PROXY vytvořila tuto webovou stránku pro poskytování informací o službách a produktech společnosti.

Pod „PROXY“ se rozumí kterákoliv z následujících společností:

PROXY, a.s.

Spisová značka: B 612 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 152 70 301
DIČ: CZ15270301
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00
Datum zápisu: 27. 03. 1991

PROXY - AUDIT, s.r.o.

Spisová značka: C 23375 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 496 84 612
DIČ: CZ49684612
Sídlo: Praha 5, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00
Datum zápisu: 30. 09. 1993

PROXY Holding a.s.

Spisová značka: B 11690 vedená u Městského soudu v Praze
IČ: 278 76 616
DIČ: CZ27876616
Sídlo: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
Datum zápisu: 27. 3. 2007

Vyvíjí přitom přiměřené úsilí, aby ji průběžně aktualizovala, neposkytuje ale záruku na přesnost informací či neexistenci chyb. Čerpání z obsahu stránky je vždy na vlastní riziko uživatele a PROXY nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou a následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že veškeré údaje na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a PROXY neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti.

PROXY také nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

Duševní vlastnictví

K veškerým materiálům na této stránce vykonává autorské právo PROXY nebo jí bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů:

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:

  • budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu, musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu a
  • budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat

Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím PROXY nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům PROXY nebo jakékoliv třetí strany.

Hypertextové odkazy

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou PROXY. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

PROXY nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

PROXY nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit počítačovými viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Využití informací

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a PROXY může takové informace, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd., užít pro jakékoliv účely, včetně účelů obchodních.

Cookies

Tato stránka a její provozovatel PROXY používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače. Tyto soubory umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google a PROXY bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google a/nebo PROXY. Google ani PROXY nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google a PROXY, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Změny

Znění podmínek může být kdykoli změněno a uživatelé by měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.

Napište nám