EN DE

Důležité upozornění v souvislosti s daní z nemovitých věcí na rok 2016

I když jste v průběhu roku 2015 nenabyly ani neprodaly pozemky a stavby, přesto můžete mít povinnost podat daňové přiznání na rok 2016.

 

O co se jedná?

V § 6 odst.5 došlo ke změně definice „zpevněné plochy“ v daňových přiznáních označované písmenem „Y“, kde sazba daně činí 5 Kč za 1 m2.

Zpevněnou plochou pozemku se v tomto zákoně rozumí pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce, včetně plochy vlečky, bazénem nebo nádrží, pokud nejsou zdanitelnou stavbou.

Znamená to tedy, že všechny venkovní nezastřešené bazény, požární bazény, retenční plochy, nádrže a vlečky nově podléhají sazbě daně 5 Kč za m2.

Změna se netýká bazénů u rodinných domů, pouze pozemků, které slouží pro podnikatelskou činnost.

Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání daňového přiznání na rok 2016 je 1. 2. 2016, doporučujeme překontrolovat vaši situaci a v případě, že budete chtít pomoci s vyplněním daňového přiznání na rok 2016, tak nás neprodleně informujte.

V případě nepodání daňového přiznání včas, hrozí poplatníkům sankce – pokuta za opožděné tvrzení daně v minimální výši 500 Kč až po max. výši 5 % stanovené daně se stropem 300.000 Kč.

Splatnost daně z nemovitých věcí zůstává stejná jako v minulých letech tzn. do konce května 2016 při daňové povinnosti max. 5.000 Kč, v případě vyšší daňové povinnosti jsou umožněny dvě stejně vysoké splátky a to do 31. 5. 2016 a 30. 11. 2016 nebo může poplatník daň zaplatit najednou do konce května 2016.

 

 

Napište nám