CZ EN

Zusammenarbeit


137
KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o.
Pod Hybšmankou 19/2339, 150 00 Praha 5
www.advokati-ks-praha.cz
Mgr. Jiří Kaňka, Rechtsanwalt
Mgr. Jiří Šafka, Rechtsanwalt

138
WÖLFL & POKORNÝ společnost advokátů s.r.o.
Široká 15/8, 370 01 České Budějovice
www.akwp.cz
Mgr. Petr Pokorný, Rechtsanwalt

Schreiben Sie uns