EN DE

Oznámení PROXY Holding a.s.

Společnost PROXY Holding a.s., IČO 27876616, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Plzeňská 3217/16, PSČ 150 00 („Společnost“),

jakožto emitent cenných papírů, a to konkrétně

  • 20 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 125.000,– Kč,
  • 50 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 25.000,– Kč,

na které je rozvržen základní kapitál Společnosti ve výši 3.750.000,– Kč

tímto uveřejňuje, že

valná hromada Společnosti rozhodla dne 19. 5. 2021 o přeměně akcií Společnosti na zaknihované akcie ve smyslu § 529 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Akcionáři Společnosti se vyzývají, aby Společnosti odevzdali své akcie, a to ve lhůtě do 31. 7. 2021.

Napište nám