Daňoví poradci

Ing. Jolana Maršíková

Je daňovou poradkyní od roku 2001. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmů fyzických a právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů.

Ing. Jiří Jindrák

Vystudoval VŠE v Praze, obor daně a účetnictví. Daňové praxi se věnuje od roku 2001, od roku 2004 je daňovým poradcem. Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických osob, DPH a účetnictví podnikatelských subjektů. Je autorem odborných seminářů z oblasti daní a účetnictví. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Vladimír Daněk

Vystudoval VŠE v Praze, obor Finance. Daňovým poradcem je od roku 2000 a ve společnosti PROXY, a.s. je vedoucím účetního a mzdového oddělení. Je členem sekce účetnictví KDP ČR. Hovoří anglicky.

Jiří Kunst

Je členem dozorčí rady PROXY, a.s. Daňovým poradcem se stal v roce 2002. Specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Hovoří německy.

Ing. Jana Balá

Je daňovou poradkyní od roku 2000 a auditorkou od roku 2002. Daňovému poradenství a auditu se věnuje více než patnáct let. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmu právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Hovoří německy.