Audit tým

Ing. Jaroslav Havelka

Je jednatelem a partnerem společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., auditu se aktivně věnuje od roku 2001 a v roce 2006 byl zapsán do seznamu auditorů. Ve své praxi se mimo  provádění auditorských služeb zaměřuje i na metodiku auditu a vedení elektronického auditorského spisu. Zároveň je lektorem přípravných kurzů pořádaných Komorou auditorů České republiky. Je členem výboru pro správu profese Komory auditorů. Hovoří anglicky.

Ing. Tomáš Ryba

Je prokuristou v PROXY – AUDIT, s.r.o. Absolvoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE v Praze.  Auditorem se stal v roce 2009. Ve své praxi se věnuje zejména auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek sestavených podle českých účetních předpisů nebo IFRS. Specializuje se zejména na výrobní společnosti a společnosti poskytující služby. Hovoří německy.

Ing. Martina Vobrubová Mikšátková

Je prokuristou v PROXY – AUDIT, s.r.o. a působí v kanceláři v Českých Budějovicích. Absolvovala obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2002 získala certifikaci ACCA a následně také certifikát IFRS specialista. Je statutárním auditorem u Komory auditorů České republiky. Hovoří anglicky.

Ing. Silvie Kopřivová

Vystudovala VŠE v Praze, obor Finance a účetnictví. Již více než 10 let se věnuje ověřování závěrek výrobních a obchodních společností sestavených podle českých účetních předpisů i podle IFRS a to jak individuálních, tak konsolidovaných. V rámci dalšího vzdělávání získala certifikát IFRS specialista. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Hana Drábová
Ing. Barbora Seidlová
Ing. Radka Velická
Ing. Adéla Schrecková