Tým

Ve společnostech HLB Proxy v současné době pracuje téměř 60 členný kvalifikovaný tým odborníků, z toho 14 daňových poradců a 10 auditorů, 1 právník a 2 znalci oceňování. Významnou součást našeho týmu tvoří i 17 členná kancelář HLB Proxy v Českých Budějovicích.

Vzhledem k naší významné orientaci na české koncernové společnosti zahraničních firem, stálé provozovny organizační složky, včetně zahraničního managementu pracujícího v České republice, hovoří všichni naši zaměstnanci německým a/nebo anglickým jazykem.

Kvalifikační předpoklady našich zaměstnanců jsou dány permanentním vzděláváním. Samozřejmá je účast na pravidelných interních seminářích HLB PROXY, na konferencích pořádaných HLB International, naše zastoupení v českých i mezinárodních profesních organizacích i účast na dalších daňových a auditorských kongresech a přednáškách.

Mgr. Ing. Josef Faic

Je členem dozorčí rady PROXY, a.s., daňovým poradcem (2001), právníkem (2001), auditorem (2004), členem European VAT Club a Tax Partnerem v PROXY, a.s. Hovoří německy a anglicky.

Ing. Ladislav Dědeček

Je předsedou představenstva PROXY, a.s., daňovým poradcem (1994), auditorem (1997) a Managing Partnerem v PROXY, a.s. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Ing. Šárka Adámková

Je členkou představenstva PROXY, a.s., daňovou poradkyní (1993), auditorkou (1995) a Audit Partnerkou v PROXY – AUDIT, s.r.o. Hovoří německy.

Ing. Jaroslav Havelka

Je jednatelem a partnerem společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., auditu se aktivně věnuje od roku 2001 a v roce 2006 byl zapsán do seznamu auditorů. Ve své praxi se mimo  provádění auditorských služeb zaměřuje i na metodiku auditu a vedení elektronického auditorského spisu. Zároveň je lektorem přípravných kurzů pořádaných Komorou auditorů České republiky. Je členem výboru pro správu profese Komory auditorů. Hovoří anglicky.

Ing. Ditta Hlaváčková

Je členkou představenstva PROXY, a.s., členkou European VAT Club, daňovou poradkyní (1999) a Tax Partnerkou v PROXY, a.s. – kancelář v Českých Budějovicích. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Miroslav Mrázek

Je předsedou dozorčí rady v PROXY, a.s., daňovým poradcem (1993), auditorem (1995) a Tax Partnerem v PROXY, a.s. – kancelář v Českých Budějovicích. Hovoří německy.

TAX FRESH
TAX FRESH

Magazín

TAX FRESH

Aktuální číslo

Přečíst si
Podnikání v České republice
Podnikání v České republice

Brožura

Podnikání v České republice

Přečíst si
NENAŠLI JSTE potřebné informace?
Zeptejte se nás