Finanční účetnictví

Jádrem těchto služeb je vedení finančního účetnictví podle českých účetních předpisů a se zohledněním daňových předpisů.

PROXY může nabídnout jak vedení finančního účetnictví na software Helios Orange nebo na vybraných software dle požadavku klienta (např. SAP), tak i podporu a poradenství ohledně účetnictví vedeného u klienta.

Součástí účetních služeb je samozřejmě i zpracování účetních závěrek (řádných, mimořádných i mezitímních), které zahrnuje uzavření účetních knih, inventarizaci účtů, zpracování rozvahy, výsledovky, přílohy i přiznání k dani z příjmů právnických osob. V případě povinně auditovaných společností je z naší strany samozřejmá příprava podkladů a spolupráce s auditorem a také vyhotovení výroční zprávy ve spolupráci s klientem. Na vyžádání pomůžeme i se sestavením zprávy o vztazích mezi spřízněnými subjekty.

K našim službám v oblasti finančního účetnictví patří zejména:

 • zavedení finančního účetnictví podle českých účetních a daňových předpisů do software vedeného u PROXY, s možností účtování na nákladová střediska, útvary, zakázky apod.,
 • možnost tvorby platebních příkazů a jejich odeslání do internetového bankovnictví klienta,
 • možnost importu dat z obchodních a logistických systémů klienta pro účely zaúčtování,
 • podpora a průběžný dohled nad vedením účetnictví u klienta,
 • konzultace a stanoviska k účetní problematice,
 • sestavování reportingů dle požadavků klienta,
 • zpracování měsíčních či čtvrtletních přiznání k dani z přidané hodnoty a souhrnných hlášení,
 • sestavení účetní závěrky (včetně případných mezitímních a mimořádných účetních závěrek), tj. zpracování přílohy k závěrce, rozvahy, výsledovky a souvisejícího daňového přiznání,
 • poradenství při sestavení výkazů podle mezinárodních standardů IFRS, US GAAP,
 • revize účetnictví klienta, průběžná kontrola účetnictví,
 • zastoupení při kontrolách účetnictví správcem daně.
Ing. Vladimír Daněk

Vystudoval VŠE v Praze, obor Finance. Daňovým poradcem je od roku 2000 a ve společnosti PROXY, a.s. je vedoucím účetního a mzdového oddělení. Je členem sekce účetnictví KDP ČR. Hovoří anglicky.

TAX FRESH
TAX FRESH

Magazín

TAX FRESH

Aktuální číslo

Přečíst si
Podnikání v České republice
Podnikání v České republice

Brožura

Podnikání v České republice

Přečíst si
NENAŠLI JSTE potřebné informace?
Zeptejte se nás