Daňové poradenství

Komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky i následné zastupování před finančními úřady

Díky mezinárodnímu zázemí v řetězci HLB jsme schopni poskytnout odpovídající mezinárodní daňové poradenství, zejména se zohledněním smluv o zamezení dvojímu zdanění, judikatury Soudního dvora EU i aplikace lokálních daňových zákonů při řešení mezinárodního daňového plánování.

K našim daňovým službám patří mimo jiné i:

 • plný servis při přeměnách společností po daňové i účetní stránce (fúze, rozdělení, převod jmění na společníka, změna právní formy),
 • poradenství při prodeji podniku nebo jeho části, vkladu podniku nebo jeho části, případně při  likvidaci společnosti,
 • zahraniční investory provázíme při jejich vstupu na český trh a to již počínaje prováděním  due diligence,
 • naši specialisté pak poradí v oblasti daně z přidané hodnoty, jak v rámci české legislativy, tak zejména i s ohledem na aplikaci právních předpisů  Evropské unie,
 • nabízíme služby v oblasti registrací zahraničního subjektu z EU regionu i třetích zemí v ČR k DPH, podávání daňových přiznání a souhrnných hlášení za tyto klienty a samozřejmě jejich zastupování před příslušnými českými úřady,
 • pro fyzické osoby nabízíme jak zpracování daňových přiznání dle českých předpisů, tak poradíme i při zdanění jejích případných celosvětových příjmů. Speciální částí našich daňových služeb je poradenství pro zahraniční experty v České republice, tak i pro české pracovníky a jednatele vyslané do zahraničí.

 

V oblasti mezinárodní daňové problematiky se zabýváme:

 • aplikací směrnic OECD, zejména v oblasti transferových cen, včetně sestavení transferové dokumentace na základě analýz ze softwaru AMADEUS,
 • poradenstvím v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění,
 • posouzením  smluv se zahraničními subjekty z daňového hlediska,
 • poradenstvím pro zahraniční management a vyslané pracovníky, poradenstvím při mezinárodním pronájmu pracovní síly včetně zohlednění právních předpisů EU a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení.

 

K dalším službám patří:

 • zpracování due diligence,
 • poradenství při převodu české účetní závěrky do standardů IFRS, US GAAP, německých nebo rakouských,
 • doprovod společnosti při její likvidaci a to včetně všech legislativních povinností (ve spolupráci s právní kanceláří) a převzetí funkce likvidátora.
Ing. Jolana Maršíková

Je daňovou poradkyní od roku 2001. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmů fyzických a právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů.

Ing. Jiří Jindrák

Vystudoval VŠE v Praze, obor daně a účetnictví. Daňové praxi se věnuje od roku 2001, od roku 2004 je daňovým poradcem. Zaměřuje se na problematiku zdanění právnických osob, DPH a účetnictví podnikatelských subjektů. Je autorem odborných seminářů z oblasti daní a účetnictví. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Vladimír Daněk

Vystudoval VŠE v Praze, obor Finance. Daňovým poradcem je od roku 2000 a ve společnosti PROXY, a.s. je vedoucím účetního a mzdového oddělení. Je členem sekce účetnictví KDP ČR. Hovoří anglicky.

Jiří Kunst

Je členem dozorčí rady PROXY, a.s. Daňovým poradcem se stal v roce 2002. Specializuje se na daň z přidané hodnoty, daň z příjmů právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Hovoří německy.

Ing. Jana Balá

Je daňovou poradkyní od roku 2000 a auditorkou od roku 2002. Daňovému poradenství a auditu se věnuje více než patnáct let. Zaměřuje se hlavně na daň z příjmu právnických osob a účetnictví podnikatelských subjektů. Hovoří německy.

TAX FRESH
TAX FRESH

Magazín

TAX FRESH

Aktuální číslo

Přečíst si
Podnikání v České republice
Podnikání v České republice

Brožura

Podnikání v České republice

Přečíst si
NENAŠLI JSTE potřebné informace?
Zeptejte se nás