Auditorské služby

Auditorské služby HLB PROXY jsou poskytovány v samostatné společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., která se zaměřuje na audit dle Mezinárodních auditorských standardů.

K našim službám v oblasti auditu patří zejména:

 • povinný (statutární) i nepovinný audit účetních závěrek,
 • ověřování konsolidovaných účetních závěrek,
 • ověřování mimořádných a mezitímních účetních závěrek,
 • auditorské zprávy pro zvláštní účely (ověřování zahajovacích rozvah při podnikových kombinacích, ověřování vybraných informací pro banky a regulační orgány a pro výběrová řízení),
 • ověřování skupinových konsolidačních výkazů („reportovací balíčky“) založené na rakouských nebo německých účetních pravidlech, IFRS a US GAAP,
 • ověřování účinnosti a efektivity vnitřního kontrolního sytému,
 • ověřování splnění podmínek pro čerpání dotací,
 • provádění ostatních procedur dohodnutých s klientem.

 

Dále nabízíme související služby:

 • due diligence,
 • školení na míru,
 • účetní poradenství v oblasti českého účetnictví a IFRS, poradenství při podnikových kombinacích,
 • poradenství v oblasti vnitřního kontrolního systému, pomocnou ruku při dokumentaci kontrol dle Sarbanes-Oxley Act,
 • součinnost při přípravě na audit za účelem eliminace vznikajících vícenákladů účtovaných auditory.

 

HLB PROXY plně dodržuje auditorské postupy, zachází důvěrně s obdrženými informacemi, je vázáno mlčenlivostí, přísně dodržuje principy nezávislosti a etický kodex.

Ing. Jaroslav Havelka

Je jednatelem a partnerem společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., auditu se aktivně věnuje od roku 2001 a v roce 2006 byl zapsán do seznamu auditorů. Ve své praxi se mimo  provádění auditorských služeb zaměřuje i na metodiku auditu a vedení elektronického auditorského spisu. Zároveň je lektorem přípravných kurzů pořádaných Komorou auditorů České republiky. Je členem výboru pro správu profese Komory auditorů. Hovoří anglicky.

Ing. Silvie Kopřivová

Vystudovala VŠE v Praze, obor Finance a účetnictví. Již více než 10 let se věnuje ověřování závěrek výrobních a obchodních společností sestavených podle českých účetních předpisů i podle IFRS a to jak individuálních, tak konsolidovaných. V rámci dalšího vzdělávání získala certifikát IFRS specialista. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Tomáš Ryba

Je prokuristou v PROXY – AUDIT, s.r.o. Absolvoval obor Účetnictví a finanční řízení podniku na VŠE v Praze.  Auditorem se stal v roce 2009. Ve své praxi se věnuje zejména auditu individuálních a konsolidovaných účetních závěrek sestavených podle českých účetních předpisů nebo IFRS. Specializuje se zejména na výrobní společnosti a společnosti poskytující služby. Hovoří německy.

Ing. Hana Drábová
Ing. Barbora Seidlová
Ing. Adéla Schrecková
Ing. Radka Velická
Ing. Martina Vobrubová Mikšátková

Je prokuristou v PROXY – AUDIT, s.r.o. a působí v kanceláři v Českých Budějovicích. Absolvovala obor Finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. V roce 2002 získala certifikaci ACCA a následně také certifikát IFRS specialista. Je statutárním auditorem u Komory auditorů České republiky. Hovoří anglicky.

TAX FRESH
TAX FRESH

Magazín

TAX FRESH

Aktuální číslo

Přečíst si
Podnikání v České republice
Podnikání v České republice

Brožura

Podnikání v České republice

Přečíst si
NENAŠLI JSTE potřebné informace?
Zeptejte se nás