Služby

Společnost PROXY, a.s. a PROXY - AUDIT, s.r.o. poskytují služby v následujících oblastech:

Daňové poradenství

Komplexní služby v oblasti zdanění právnických i fyzických osob, řešení daňové problematiky i následné zastupování před finančními úřady.

Finanční účetnictví

Jádrem těchto služeb je vedení finančního účetnictví podle českých účetních předpisů a se zohledněním daňových předpisů.

Mzdové účetnictví

Pro oblast mzdového účetnictví je našim klientům k dispozici mzdové oddělení s několika certifikovanými mzdovými účetními.

Auditorské služby

Auditorské služby HLB PROXY jsou poskytovány v samostatné společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., která se zaměřuje na audit dle Mezinárodních auditorských standardů.

Ostatní služby

HLB PROXY se snaží klientům nabídnout komplexní poradenství při řešení jejich potřeb. Proto jsme schopni formou spolupráce s ostatními kompetentními kancelářemi zajistit i doprovodné služby.

Mgr. Ing. Josef Faic

Je členem dozorčí rady PROXY, a.s., daňovým poradcem (2001), právníkem (2001), auditorem (2004), členem European VAT Club a Tax Partnerem v PROXY, a.s. Hovoří německy a anglicky.

Ing. Ladislav Dědeček

Je předsedou představenstva PROXY, a.s., daňovým poradcem (1994), auditorem (1997) a Managing Partnerem v PROXY, a.s. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Ing. Šárka Adámková

Je členkou představenstva PROXY, a.s., daňovou poradkyní (1993), auditorkou (1995) a Audit Partnerkou v PROXY – AUDIT, s.r.o. Hovoří německy.

Ing. Jaroslav Havelka

Je jednatelem a partnerem společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., auditu se aktivně věnuje od roku 2001 a v roce 2006 byl zapsán do seznamu auditorů. Ve své praxi se mimo  provádění auditorských služeb zaměřuje i na metodiku auditu a vedení elektronického auditorského spisu. Zároveň je lektorem přípravných kurzů pořádaných Komorou auditorů České republiky. Je členem výboru pro správu profese Komory auditorů. Hovoří anglicky.

Ing. Ditta Hlaváčková

Je členkou představenstva PROXY, a.s., členkou European VAT Club, daňovou poradkyní (1999) a Tax Partnerkou v PROXY, a.s. – kancelář v Českých Budějovicích. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Miroslav Mrázek

Je předsedou dozorčí rady v PROXY, a.s., daňovým poradcem (1993), auditorem (1995) a Tax Partnerem v PROXY, a.s. – kancelář v Českých Budějovicích. Hovoří německy.

TAX FRESH
TAX FRESH

Magazín

TAX FRESH

Aktuální číslo

Přečíst si
Podnikání v České republice
Podnikání v České republice

Brožura

Podnikání v České republice

Přečíst si
NENAŠLI JSTE potřebné informace?
Zeptejte se nás