Podmínky užívání

Společnost Proxy, a.s., se sídlem: Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, IČ: 152 70 301 (dále „Proxy“) vytvořila tuto webovou stránku pro poskytování informací o službách a produktech společnosti. Vyvíjí přitom přiměřené úsilí, aby ji průběžně aktualizovala, neposkytuje ale záruku na přesnost informací či neexistenci chyb. Čerpání z obsahu stránky je vždy na vlastní riziko uživatele a Proxy nepřebírá žádnou odpovědnost za přímou, nepřímou a následnou ztrátu vzniklou v důsledku užití této stránky a veškeré předpokládané záruky jsou vyloučeny v rozsahu umožněném zákonem.

Přestože jsme vynaložili veškeré úsilí, abychom zajistili, že veškeré údaje na této stránce jsou správné a aktuální, informace uvedené na této webové stránce mají pouze obecnou povahu a Proxy neposkytuje žádné prohlášení nebo záruky ve vztahu k jejich přesnosti nebo použitelnosti.

Proxy také nepřijímá žádnou odpovědnost za viry, které napadnou zařízení uživatele po užití audio, video, datových nebo textových souborů na této stránce.

Duševní vlastnictví

K veškerým materiálům na této stránce vykonává autorské právo Proxy nebo jí bylo poskytnuto právo užívat takové materiály, pokud není konkrétně uvedeno jinak. Kopírování části nebo celého obsahu v jakékoliv podobě je zakázáno, s výjimkou následujících případů:

Licence ke kopírování pro osobní užití

Můžete číst, prohlížet, tisknout a nahrávat materiály na těchto stránkách pouze pro své osobní, neobchodní užití.

Licence ke kopírování pro zvláštní účely

Můžete kopírovat materiály pro jednotlivé třetí strany pouze pro jejich osobní užití, pouze pokud:

  • budete uvádět tyto webové stránky jako zdroj materiálu, musíte uvést takový údaj a webovou adresu v kopii příslušného materiálu a
  • budete informovat příslušnou třetí stranu, že tyto podmínky se na ni také vztahují a že je povinna je dodržovat

Tato licence ke kopírování neopravňuje zahrnutí materiálu nebo jakékoliv jeho části do jakéhokoliv jiného díla nebo zveřejnění v tištěné, elektronické nebo jakékoliv jiné podobě. Zejména (ale bez omezení) žádná část této stránky nesmí být šířena nebo kopírována pro jakékoliv obchodní účely.

Žádná část této stránky nesmí být reprodukována nebo převedena nebo uchovávána na jiné webové stránce nebo jiné formě elektronického systému.

Bez ohledu na to, zda je to výslovně uznáno nebo ne, ochranné známky, zařízení, obchodní značky a loga zobrazené na této webové stránce jsou vlastnictvím Proxy nebo jiné třetí strany.

Nic uvedené na této stránce nesmí být vykládáno přímo, konkludentně nebo jinak, jako poskytnutí licence nebo práva k patentu, ochranné známce nebo autorským právům Proxy nebo jakékoliv třetí strany.

Hypertextové odkazy

Určité hypertextové odkazy na této stránce odkazují na stránky, které nejsou pod kontrolou Proxy. Pokud využijete takové odkazy, opustíte tuto stránku.

Proxy nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za obsah stránek třetích stran, na které odkazují hypertextové odkazy a neposkytuje žádná prohlášení nebo záruky (výslovné nebo konkludentní) ve vztahu k informacím obsaženým na takových stránkách.

Proxy nemá žádnou kontrolu nad povahou a obsahem takových stránek a nedoporučuje tyto stránky, informace na nich obsažené nebo jakékoliv produkty nebo služby třetích stran. Zejména prosím pamatujte, že nahráváním počítačových programů z určitých stránek riskujete porušení autorských práv a můžete ohrozit počítačovými viry své vlastní systémy.

Prosím ověřte si obsah právních prohlášení a prohlášení o ochraně soukromí stránek, jejichž odkaz využijete.

Využití informací

Komunikace od uživatelů (jiná než osobní údaje) je považována za nedůvěrnou a nepodléhající vlastnickým právům a Proxy může takové informace, včetně jejich reprodukování a zveřejňování atd., užít pro jakékoliv účely, včetně účelů obchodních.

Cookies

Tato stránka a její provozovatel Proxy používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá soubory „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače. Tyto soubory umožňují analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli.

Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google a Proxy bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google a/nebo Proxy. Google ani Proxy nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici.

Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google a Proxy, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Změny

Znění podmínek může být kdykoli změněno a uživatelé by měli pravidelně kontrolovat jejich obsah.

 

Mgr. Ing. Josef Faic

Je členem dozorčí rady PROXY, a.s., daňovým poradcem (2001), právníkem (2001), auditorem (2004), členem European VAT Club a Tax Partnerem v PROXY, a.s. Hovoří německy a anglicky.

Ing. Ladislav Dědeček

Je předsedou představenstva PROXY, a.s., daňovým poradcem (1994), auditorem (1997) a Managing Partnerem v PROXY, a.s. Hovoří anglicky, německy a rusky.

Ing. Šárka Adámková

Je členkou představenstva PROXY, a.s., daňovou poradkyní (1993), auditorkou (1995) a Audit Partnerkou v PROXY – AUDIT, s.r.o. Hovoří německy.

Ing. Jaroslav Havelka

Je jednatelem a partnerem společnosti PROXY – AUDIT, s.r.o., auditu se aktivně věnuje od roku 2001 a v roce 2006 byl zapsán do seznamu auditorů. Ve své praxi se mimo  provádění auditorských služeb zaměřuje i na metodiku auditu a vedení elektronického auditorského spisu. Zároveň je lektorem přípravných kurzů pořádaných Komorou auditorů České republiky. Je členem výboru pro správu profese Komory auditorů. Hovoří anglicky.

Ing. Ditta Hlaváčková

Je členkou představenstva PROXY, a.s., členkou European VAT Club, daňovou poradkyní (1999) a Tax Partnerkou v PROXY, a.s. – kancelář v Českých Budějovicích. Hovoří anglicky a německy.

Ing. Miroslav Mrázek

Je předsedou dozorčí rady v PROXY, a.s., daňovým poradcem (1993), auditorem (1995) a Tax Partnerem v PROXY, a.s. – kancelář v Českých Budějovicích. Hovoří německy.

TAX FRESH
TAX FRESH

Magazín

TAX FRESH

Aktuální číslo

Přečíst si
Podnikání v České republice
Podnikání v České republice

Brožura

Podnikání v České republice

Přečíst si
NENAŠLI JSTE potřebné informace?
Zeptejte se nás